Nettbutikker til folket

Vi har den siste tiden lagd en del promo; annonser, flygeblad, postere, postkort, visittkort etc. for 2 konsept innen nettvarder og områdebestemt markedsføring med blåtannteknologi; Royaltie Gem og Asirvia GO.

 I den forbindelse har det kommet inn en mengde forespørsler fra andre som promoterer det samme, spesielt fra USA hvor dette begynner å bli stort, om vi kunne gjøre materialet vårt tilgjengelig for massene. Det er alltid hyggelig at folk der ute setter pris på arbeidet vi gjør, så vi legger det ut med glede. Og det mest hensiktsmessig var da å lage en nettbutikk for hver av konseptene. Spesielt for å få lagt de nedlastbare filene i kategorier i et søkbart system. Og selvfølgelig for ta betalt for den jobben vi gjør.

Siden vi det siste året har jobbet mye med WordPress, for tiden verdens mest populære publiseringsverktøy for nettinnhold, så var det naturlig å velge en løsning knyttet tett opp til dette, Woocommerce. Vi har aldri tidligere lagd nettbutikk. Vi har heldigvis hatt kloke hoder rundt oss til å ta den jobben, men det var på tide å lære noe nytt. Spesielt hva nettbaserte betalingsløsninger angår. En bratt læringskurve, men vi endte til slutt opp med nettbutikkene GTShop og GTGOShop. Litt kjipt var det å være oppe å “kjøre” med den første butikken klokken 04.30 på natten, og dra frem eget kredittkort for å kjøpe våre egne produkter, for å sjekke om systemet gjorde det vi ville. Det gjorde det, og nå vet vi iallefall hvordan refusjon på PayPal og Sripe fungerer.

Gøy er det også at bestillinger/nedlastninger fra både Europa og den andre siden av “dammen” har begynt å ta seg opp etter bare kort tid….og endel “plugging” av butikkene på Facebook.

Vi blir nok aldri å spise kirsebær med Amazon eller noen dollarmillionærer på resukulerte annonser og brosjyrer, men det er en start.